Ograniczenie władzy i praw rodzicielskich matce lub ojcu - Ordo Iuris
Informacje
Lokalizacja
00-108 Warszawa
Zielna 39 Warszawa
Zobacz na mapie
Dane kontaktowe


Ocena: 6

Instytut Ordo Iuris realizuje badania naukowe poświęcone kulturze prawnej. Organizowane są spotkania dyskusyjne, sympozja i prelekcje dla społeczności akademickiej i eksperckiej. Zainicjowane działania mają charakter promocyjny i obronny w dziedzinie prawa konstytucyjnego. Instytut koncentruje się przede wszystkim na wartościach takich jak: ochrona wolności obywatelskiej i religijnej, podkreślenie wartości dziedzictwa narodowego, formacja młodych prawników. Instytut oferuje darmową pomoc prawną. Najważniejszą inspiracją Instytutu jest wizja ładu społecznego i prawnego opartego na aksjologicznych fundamentach. 

Wyświetleń: 145
Komentarze